Official place
for information
about studying
in the USA


Simulacija SAT pred oktobarski test
Img 20160527 130855 %281%29

Simulacija SAT pred oktobarsko zvanično testiranje obavlja se u Centru u subotu, 23. septembra 2017. Početak simulacije je u 15:00, a očekivano trajanje je oko četiri sata. Ovaj specijalni probni test omogućava svima koji će polagati test da u realnim uslovima merenja vremena po sekcijama i pauzama steknu uvid...


Priprema za akademski engleski jezik u Centru
Vlcsnap 2017 06 26 09h12m06s436

Međunarodni akademski centar počinje sa redovnim programom kontinuiranog poboljšanja akademskog engleskog jezika za srednjoškolce koji planiraju dalje obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj programa je omogućavanje instrukcija i vežbanja kojim se osigurava govorna i pisana komunikacija na...


FLEX razmena srednjoškolaca - konkurs otvoren
Sr brochure flex timeless sr finall adjusted august 20169

Programi kulturne razmene sa sada bivšim komunističkim državama su počeli 1980-ih godina, a razmene između Amerike i komunističkih zemalja, fokusirane na studente fakulteta, počele su još 1950-ih godina. FLEX program je prvi veliki, dugoročni program koji se fokusira na učenike...Orijentacija pred odlazak na studije u SAD - 2017

New generation of local undergraduate and graduate students in the United States has reached one million USD in financial aid for their study. Center is thankful to those who participated in our...


  • "An investment in knowledge pays the best interest."
    - Benjamin Franklin -
  • "Education is the golden key to freedom."
    - George Washington Carver -
  • "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
    - Nelson Mandela -