Official place
for information
about studying
in the USA

Flex2021


Program razmene srednjoškolaca FLEX otvoren je za zainteresovane kandidate do 15. oktobra. U Srbiji bi kandidati trebalo da budu u osmom razredu osnovne škole, kao i u prvom i drugom razredu srednje škole i trebalo bi da budu rođeni između jula 2003. i jula 2006. godine. Više detalja, kao i kontakt sa organizacijom American Councils koja je zadužena za program, možete videti u brošuri programa

Kandidati - invalidi bi trebalo da pročitaju dodatnu brošuru u kojoj se objašnjavaju posebni detalji. 

Svi ostali detalji su dostupni u kontaktu sa timom American Councils - pogledajte njihovu Internet stranicu na lokaciji http://ac-see.org/new/flex-program/