Official place
for information
about studying
in the USA

Medjunarodniakademskicentar test


Krajem prošle godine ETS je najavio da će TOEFL iBT, test potreban za upis koledža i univerziteta u Americi i u drugim brojnim zemljama na svetu, moći da se polaže i u popodnevnim satima. Popodnevna polaganja bi trebalo da budu češća u drugoj polovini ove godine, ali se na pojedinim lokacijama u Srbiji već sada mogu pojaviti dodatni termini testova.

Ako trenutno pokušavate da se registrujete za test, proverite da li su već otvoreni pojedini termini u januaru i februaru. Početak testova u popodnevnim terminima bi trebalo da bude u 14:00 ili 15:00. Procedura za testove je ista kao i za prepodnevne - pojavite se barem 30 minuta ranije i ne zaboravite da ponesete odgovarajuća lična dokumenta.