Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD


Centar tokom godine organizuje prezentacije određenih vrsta studija, grupe ili pojedinačnih institucija. Ove prezentacije mogu biti organizovane u Centru, na drugim lokacijama u Srbiji ili online.

Za najavu događaja ove vrste pratite naš sajt, kao i najave na društvenim mrežama.

Centar istovremeno organizuje i prezentacije svojih aktivnosti na lokacijama van Beograda. Najave tih događaja biće postavljene na sajtu i na društvenim mrežama, ali će biti podeljene i u vašoj lokalnoj zajednici, od strane organizatora, lokalne organizacije mladih ili škole. Ako želite da se i u vašoj školi ili nekoj drugoj organizaciji predstave mogućnosti studiranja u Americi, kontaktirajte nas elektronskom poštom ili telefonom tokom radnog vremena.