Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD


 • Informacije o strukturi američkog obrazovnog sistema
 • Određivanje obrazovnih ciljeva i pronalaženje odgovarajućih institucija
 • Održavanje literature sa spiskom univerziteta u SAD
 • Informacije o magistraturama i i doktoratima u SAD
 • Informacije o kraćim programima sticanja sertifikata u SAD
 • Obaveštenja o programima učenja na daljinu u SAD
 • Informacije o pohađanju srednje škole u SAD
 • Objašnjenje procesa konkurisanja i uslova za prijem
 • Informacije o testiranju (TOEFL, GRE, GMAT, SAT, ACT)
 • Priprema za testove
 • Obaveštavanje o mogućim izvorima finansiranja
 • Informacije o mogućnostima dobijanja školarine
 • Informacije o životu i studiranju u SAD, neophodne pre odlaska na studije
 • Nadgledanje online ispita i ispita na daljinu

Centar organizuje besplatna grupna savetovanja na engleskom i srpskom jeziku. Savetovanja obezbeđuju dobijanje osnovnih informacija zainteresovanima za nastavak obrazovanja u visokoškolskim institucijama u SAD.