Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Testdayact


Poslednji termin za polaganje ACT, ispita potrebnog za upis osnovnih studija u Americi, organizuje se širom sveta u subotu, 9. decembra. Početak testa je na svim lokacijama od 8:00 i kandidatima se preporučuje da dođu na izabrana mesta za polaganje do 7:30.

Kandidati koji su na listi čekanja ulaze u sobe za testiranje od 8:00 ako na izabranoj lokaciji ima slobodnih mesta i materijala. Prilikom dolaska pred centar za testiranje, kandidati na listi čekanja sami formiraju redosled dolaska i po tom redosledu ulaze na slobodna mesta.

Savet za kandidate je da ponesu Admission Ticket, odštampan sa ACT naloga, lični dokument sa fotografijom, obične olovke (HB ili No 2), zarezače, gumice i dozvoljene kalkulatore. Nikako ne treba nositi knjige za pripremu, materijale, rečnike, elektronske uređaje i druga nedozvoljena sredstva. Više informacija o dozvoljenim i nedozvoljenim stvarima na ispitu pogledajte na stranici https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-day.html ili na odgovarajućim stranicama na ličnom ACT nalogu.

Test se još uvek polaže na papiru, a od sledeće godine postaje kompjuterski - o tome će biti više reči narednih dana, nakon polaganja decembarskog testa. Pošaljite nam vaša pitanja o ovoj promeni na office@iacbg.org . Želimo vam što bolji rezultat na decembarskom testu ako ga polažete u subotu!