Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Vlcsnap 2017 11 22 15h59m33s495


Od 3. avgusta 2020. Ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu ponovo počinje da pruža deo konzularnih usluga koje podrazumevaju procesuiranje sledećih neuseljeničkih i useljeničkih viza: useljeničke vizne kategorije IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, neuseljeničke vizne kategorije F (student), M i J (lekari, državni posetioci, međunarodni posetioci, profesori, istraživači, kratkoročni stipendisti, specijalisti, kategorije srednjoškolaca ili studenata univerziteta koji ispunjavaju uslove za izuzeće od predsedničkih Uredaba u vezi sa COVID-19.

Iako Američka ambasada u Beogradu ima za cilj da predmete procesuira što je pre moguće, verovatno će biti produženo vreme čekanja za zakazivanje zbog velikog broja već predatih zahteva. Trenutno nismo u mogućnosti da odredimo tačan datum kada ćemo početi da pružamo konzularne usluge u punom obimu na nivou pre COVID-19.

Plaćena taksa za neuseljeničku vizu validna je i može da se koristiti za zakazivanje razgovora za vizu, u zemlji u kojoj je plaćena, godinu dana od datuma plaćanja. Ako imate neodložno putovanje i morate hitno da putujete, molimo vas da sledite uputstva na stranici Official U.S. Department of State Visa Appointment Service i da zatražite hitan sastanak. Kada novi termini za neuseljeničke vize budu dostupni, oni će se pojaviti na kalendaru za zakazivanje na stranici Official U.S. Department of State Visa Appointment Service.

Podnosioce zahteva za useljeničke vize čiji predmeti budu spremni za zakazivanje direktno će kontaktirani Nacionalni vizni centar (NVC) i Odeljenje za useljeničke vize konzulata SAD u Beogradu, u zavisnosti gde se predmet trenutno nalazi.

Pregledajte naša često postavljana pitanja (https://bit.ly/2PcwF5v) za najnovije informacije o putovanju u Sjedinjene Države i viznim uslugama u Srbiji. Takođe, molimo vas da posetite internet stranicu Visa Services and Restrictions na kojoj se nalaze detaljne informacije u vezi sa trenutnim statusom pružanja konzularnih usluga u ambasadama i konzulatima i viznim restrikcijama u vezi sa globalnom pandemijom virusa korona (COVID-19).