Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

  Slične vesti

Img 20151112 165132


Besplatna grupna savetovanja za osnovne studije u Americi počinju u septembru 2018. godine.

Savetovanja se tokom jeseni odvijaju po posebnom rasporedu ponedeljkom u prepodnevnom i popodnevnom terminu, subotom u jutarnjem terminu i utorkom uveče online za sve one koji ne mogu da stignu do Centra.

Savetovanja se odvijaju na novoj lokaciji Centra u Ulici Zdravka Čelara 12, treći sprat. Više o preseljenju Centra pogledajte ovde - http://iacbg.org/sr/vesti/centar-na-novoj-lokaciji-od-septembra-2018 .

Zainteresovani se prijavljuju online na dostupnim linkovima na ovoj stranici, za svako odvojeno savetovanje. U slučaju promene termina, dovoljno je samo poslati e-mail na office@iacbg.org sa više detalja. Budući studenti mogu doći sa roditeljima na savetovanje, ali je zbog ograničenog broja mesta potrebno navesti tu informaciju kada na e-mail dobiju podsetnik za dolazak u Centar.

Za sva pitanja o procesu savetovanja otvoren je e-mail office@iacbg.org.


  • Istražite mogućnosti studija u Americi

Savetovanje vas uvodi u jedan od najvažnijih aspekata procesa prijema na studije: planiranje. Potencijalni studenti će steći uvid u osnovne zahteve prijavljivanja, rokova za podnošenje zahteva i odgovarajućih vremenskih okvira za pripremu i testiranje, izbor škola, određivanje finansijskog doprinosa porodice, pisanja eseja, prikupljanja potrebne dokumentacije i druge važne aspekte. Istovremeno će se raditi i na približavanju osnovnih termina u procesu prijema, kao što su transkripti, “Common Application”, dokazi o finansijama i drugo.

Ponedeljak, 24. septembar 2018. od 10:30 i od 17:00, Subota, 29. septembar 2018. od 10:00 i ONLINE u utorak, 25. septembra 2018. od 20:00

Prijava: https://goo.gl/forms/jKE2sIKKmicCcbE72


  • Finansiranje studija u Americi

Ovo savetovanje nudi pregled izbora koji su dostupni studentima u procesu finansiranja obrazovanja. Savetovanje pokriva teme procene ličnih fondova, identifikovanja finansijske pomoći za koju se budući studenti mogu prijaviti, poput školarina na bazi zasluga i potrebe, kao i smanjenje troškova obrazovanja. Seminar objašnjava i kako je potrebno ispuniti studentske formulare za finansijsku pomoć.

Ponedeljak, 1. oktobar 2018. od 10:30 i od 18:00 i ONLINE u utorak, 2. oktobar 2018. od 20:00

Prijava: https://goo.gl/forms/1tYGyAHa4sIO2jWV2


  • Popunjavanje prijava za koledže

Ovaj savetodavni seminar pokriva opšte zahteve prijave za američke koledže i univerzitete. Prijavljivanje za studije u Americi je zadatak koji traži vreme i koncentraciju budućih studenata, pošto je svaka prijava različita i uključuje prikupljanje dokumenata, pisama preporuke, pisanja eseja i slanja rezultata standardizovanih testova. Potrebno je početi na vreme, planirati unapred i znati zahteve institucija.

Ponedeljak, 8. oktobar 2018. od 10:30 i od 18:00, subota, 13. oktobar 2018. od 10:00 i ONLINE u utorak, 9. oktobar 2018. od 20:00

Prijava: https://goo.gl/forms/ZQ1efrigw5RFaf233


  • Studenti sportisti u Americi

Srednjoškolci koji su talentovani za sportove imaju šansu da finansiraju svoje obrazovanje kroz sportske stipendije. Ovo savetovanje objasniće proces prijema za studente sportiste. Teme su komunikacija sa trenerima, dostizanje potrebnih zahteva univerziteta, odnosno NCAA zahteva i drugo.

Ponedeljak, 15. oktobar 2018. od 10:30 i od 18:00, subota, 20. oktobar 2018. od 10:00 i ONLINE u utorak, 16. oktobar 2018. od 20:00

Prijava: https://goo.gl/forms/aODVy6ihnGoK9uqw2


  • Pisanje motivacionih pisama za studije u Americi

Motivaciono pismo je šansa za osobe zadužene za prijem studenata da steknu uvid u lične osobine studenta, nešto što nije moguće uraditi samo pregledom ocena iz srednje škole i rezultata testova. Ovo je jedan od najvažnijih faktora u procesu prijema i savetovanje će detaljno obraditi proces pisanja motivacionog pisma.

Ponedeljak, 22. oktobar 2018. od 10:30 i od 18:00, subota, 27. oktobar 2018. od 10:00 i ONLINE u utorak, 23. oktobar 2018. od 20:00

Prijava: https://goo.gl/forms/wUDrTOTfcPKCG0ZC3


  • Sveobuhvatna prijava za studije u Americi

Svaki budući student bi trebalo da stremi ka sačinjavanju paketa dokumenata u okviru prijave za studije koju je teško odbiti. Ključ je u tome da se tokom procene prijema na određene institucije na sopstvenu prijavu gleda sa svih strana. Na savetovanju će biti reči o povezivanju delova prijave u jedinstvenu celinu.

Ponedeljak, 29. oktobar 2018. od 10:30 i od 18:00, subota 3. novembar 2018. od 10:00 i ONLINE u utorak, 30. oktobra 2018. od 20:00

Prijava: https://goo.gl/forms/CyjQS1iQHR1XIQ682