Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Sr brochure flex timeless sr finall adjusted august 20169


Programi kulturne razmene sa sada bivšim komunističkim državama su počeli 1980-ih godina, a razmene između Amerike i komunističkih zemalja, fokusirane na studente fakulteta, počele su još 1950-ih godina. FLEX program je prvi veliki, dugoročni program koji se fokusira na učenike srednjih škola.

Ovaj program je napravljen od strane Kongresa Sjedinjenih Američkih Država da pruži ruku prijateljstva ljudi iz SAD ljudima nekadašnjih komunističkih režima. Time je uspostavljen prvi dugoročni program razmene za učenike srednje škole da putuju u Ameriku na godinu dana. FLEX je sada u 25. godini sprovođenja, a na njemu je do sada učestvovalo preko 27, 000 učenika. 2018-19 školske godine na FLEX programu učestvuje  922 učenika koji idu u američke škole i žive sa američkim porodicama.

Učenici sa hendikepom mogu učestvovati na programu po istim kriterijima. Svake godine u SAD na program ode oko 20 učenika sa hendikepom.

Šta stipendija nudi?

Stipendija nudi sledeće:
• Povratnu avionsku kartu za međunarodno putovanje (od kuće do Sjedinjenih Američkih Država i natrag),
• Mesečni džeparac koji će pomoći učenicima da učestvuju u društvenim aktivnostima i kupuju neophodni lični pribor,
• Smeštaj u izabranoj SAD porodici domaćina godinu dana,
• Upis u američku srednju školu,
• Programske orijentacijske aktivnosti uključujući pred-programsku pripremu i pripremu za ponovni dolazak kući,
• Programske aktivnosti organizovane u lokalnim američkim zajednicama,
• Podršku alumnijima u implementiranju projekata u njihovim domovinama,
• Zdravstveno osiguranje.

Šta stipendija ne nudi?

Stipendija NE pokriva sledeće troškove:
• Plaćanje međunarodnog pasoša;
• Lične troškove koji nisu pokriveni mesečnom stipendijom;
• Troškove prekoračenja težine prtljaga;
• Telefonske pozive koji se prave iz SAD kući ili pristup elektronskoj pošti.

Ko plaća program?

Ovaj stipendijski program u potpunosti finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država i sprovodi tj. nadgleda Biro za obrazovne i kulturne poslove (ECA) Stejt departmenta tj. Ministarstva inostranih poslova SAD. ECA promoviše razumevanje između državljana Sjedinjenih Američkih Država i državljana drugih zemlja širom sveta. ECA programi uključuju obrazovne programe i programe obuke koji promovišu lične, profesionalne i institucionalne veze između privatnih lica i organizacija u Sjedinjenim Državama i u inostranstvu. FLEX je program je podržan na lokalnom nivou od strane državljana SAD i lokalnih srednjih škola koje dobrovoljno ugošćuju, obrazuju i pružaju potporu učenicima bez finansijske kompenzacije.

Ko je kvalifikovan da se prijavi za program?

U skladu sa inicijativama koje finansira Vlada SAD, posvećenim promovisanju boljeg razumevanja sa zemljama jugoistočne Europe, testiranje za Future Leaders Exchange (FLEX) stipendiju je zasnovano na postignuću (merit based), te je otvoreno i besplatno za sve kandidate koji ispunjavaju kriterijume. Raspored testiranja se objavljuje na sajtu programa u septembru svake školske godine.

Kandidati za školsku 2019/20. treba da:

  •     Budu upisanu u prvi ili drugi razred srednje škole i da su rođeni između 1. januara 2002 i 15. jula 2004. godine
  •     (učenici sa hendikepom mogu biti i stariji)
  •     Pohađaju prvi ili drugi razred srednje škole od septembra 2018.
  •     Imaju akademski uspeh u rasponu dobar-odličan
  •     Imaju prethodno iskustvo u učenju engleskog jezika
  •     Nisu maturirali tj. završili srednju školu pre nego što program razmene počne
  •     Ispunjavaju J-1 vizne/SEVIS uzrasne uslove za srednjoškolske učenike
  •     Budu državljani Crne Gore ili Srbije i da su u mogućnosti da dobiju pasoš zemlje u kojoj se prijavljuju

Učenici sa invaliditetom u Crnoj Gori i Srbiji moraju biti upisani u srednju školu na jesen 2018. godine i moraju biti rođeni između 15. februara 2001. i 15. jula 2004.
 

Ko nije kvalifikovan za prijavu za FLEX?

Učenici nisu kvalifikovani da se prijave ako:
• Ne ispunjavaju gore navedene kriterijume
• Ukoliko su boravili kod američke porodice tri (3) meseca ili duže tokom proteklih pet (5) godina
• Ukoliko su njihove porodice:
○ Aplicirale ili će aplicirati za emigraciju u Sjedinjene Države
○ Imaju planove da emigriraju ili su već emigrirali u Sjedinjene Države.
 

Kad i kako mogu da se prijavim?

Predstavnici Američkog saveta za međunarodno obrazovanje svake jeseni posećuju određene gradove kako bi sproveli testiranje. Kandidati moraju doneti u centar za testiranje dokaz o godini rođenja i jednu noviju fotografiju dimenzija 3×4 cm u vreme početne registracije. Mesta centara za testiranje se objavljuju putem društvenih mreža i medija, a informacije se mogu dobiti i putem internet stranice discoverflex.org. Kandidati mogu biti testirani u samo JEDNOM centru za testiranje.

Svi kandidati prolaze kroz kratak test engleskog jezika (1. krug). Oni koji prođu prvi test rade esej na na engleskom jeziku na svakodnevne, životne teme. Ovaj je esej deo 2. kruga.

Kandidati moraju uspešno završiti prva dva kruga testiranja pre nego što prime završne materijale za prijavu i pre nego što budu intervjuisani. Intervju i još jedan esej čine 3. krug. U okviru 3. kruga učenici rade još jedan test engleskog jezika.

Registracija sa zaposlenima iz Američkog saveta u svim lokacijama za testiranje počinje u 8:30 ujutro i traje do 11 ujutro na sam dan testiranja. Ne postoji nikakvo prijavljivanje unapred. Ponesite crnu hemijsku olovku, fotografiju veličine 3×4 cm i identifikacioni dokument (pasoš ili đačku knjižicu ili izvod iz matične knjige rođenih).

Datumi testiranja tokom jeseni 2018. godine za školsku 2019/20. godinu (tačno vreme i sama mesta testiranja biće objavljivani tokom jula i avgusta 2018)

Srbija:
Novi Pazar      11. septembar, Vuka Karadžića bb, Novi Pazar (Gimnazija)
Zaječar      11. septembar, Kneginje Ljubice 5, Zaječar
Užice      12. septembar, Trg Svetog Save 36, Užice
Vranje      12. septembar, Partizanska 12, Vranje
Niš      13. septembar, Jeronimova 18, Niš
Jagodina      17. septembar, Slobodana Penezića Krcuna 1, Jagodina
Kragujevac      18. septembar, Radoja Domanovića 8, Kragujevac
Novi Sad      5. oktobar, Zlatne grede 4, Novi Sad
Beograd      27. oktobar, lokacija će uskoro biti poznata


Crna Gora:
Berane     
Podgorica    

Kako se učenici biraju?

Nezavisno veće američkih stručnjaka iz polja obrazovanja i međunarodnih odnosa u SAD biraju finaliste i rezervne kandidate.

Izbor se zasniva na osnovu postignuća učenika što se može videti iz detaljne prijave, preporuka nastavnika i demonstrirane pripremljenosti za godinu dana dugo iskustvo razmene. Od učenika se traži da pribave zdravstveno uverenje, te da imaju potvrdu da su zdravstveno spremni da učestvuju u programu.

Proces izbora se završava u proleće i svi kandidati se obaveštavaju o svom statusu na programu do maja. Poznavanje engleskog jezika je važno, ali nije jedini kriterijum izbora.
 

Šta se dešava nakon obaveštenja?

Nakon obaveštenja, finalisti, rezervni kandidati i njihovi roditelji primaju informativne materijale kako bi se pripremili za odlazak. Oni moraju službeno obavestiti Američki savet za međunarodno obrazovanje da prihvataju stipendiju i predati svu potrebnu dokumentaciju. Učenici tada počinju, prema instrukcijama FLEX-a proces prijave za međunarodni pasoš i američku vizu.

Od maja do avgusta, Američki savet za međunarodno obrazovanje i njegove partnerske organizacije pronalaze finalistima kvalifikovane američke porodice domaćine i pripremaju upis stipendista u lokalne srednje škole. U junu i julu, učenici koji prime stipendije učestvovaće u pred-programskoj orijentaciji u svojim zemljama.

Učenici potom putuju svojim američkim porodicama domaćinima i zajednicama kako bi u avgustu počelo njihovo iskustvo razmene. Učenici se moraju vratiti u svoje domovine na kraju programa na dan određen od Američkog saveta za međunarodno obrazovanje. Američka viza izdata učesnicima programa neće biti izmenjena ili produžena posle datuma kraja programa bez obzira na razlog.

Kako će mi koristiti iskustvo razmene?

Future Leaders Exchange program nudi učenicima priliku da nauče više o ljudima i kulturi Sjedinjenih Država te šansu da poduče druge o ljudima i kulturi svoje zemlje. Učenici razvijaju poštovanje i senzibilnost prema drugim kulturama, unapređuju lični razvoj i stiču nezavisnost te postaju bolje pripremljeni za sve više međuzavisni svet. Učenici formiraju snažne veze sa svojim američkim porodicama domaćinima i zajednicama gradeći kontakte koji često traju čitav život.

Mnogi alumni programa idu na prestižne studije nakon programa te kasnije pronalaze uzbudljive poslove u kojima koriste veštine koje su stekli tokom svog boravka u SAD.
 

Šta da uzmem u obzir pre prijave za FLEX?

Učenici koji su zainteresovani za ovaj program bi trebalo da razmisle o mogućim posledicama ovog programa:
• Možda se nećete vratiti kući na vreme da polažete završne školske ispite (ako to vaša škola od vas traži)
• Možda ćete morati da ponavljate školsku godinu ili polažete razliku predmeta
• Iako učenici učestvuju u akademskom programu u SAD školski planovi i programi su dosta drugačiji nego u vašoj zemlji, i možda nećete učiti iste predmete.
 

Ko organizuje program?

Američki savet za međunarodno obrazovanje organizuje testiranje, odabir, pripremu i putovanje za stipendiste FLEX programa. Osnovan 1974. godine Američki savet je međunarodna, neprofitna organizacija koja radi na unapređivanju razumevanja između različitih država razmenom pojedinaca i jačanjem saradnje kroz obrazovanje. Američki savet dizajnira, sprovodi i podržava inovativne programe u SAD, Evropi, Bliskom istoku, Aziji i Africi.

U proteklih preko 40 godina Američki savet postao je jedna od glavnih američkih organizacija koja se bavi međunarodnim obrazovanjem i obukama u ovoj oblasti. Američki savet administrira više od 30 programa razmene, kao i nekoliko programa za učenike srednjih škola, studente univerziteta, profesore, nastavnike. Američki savet profesionalno administrira tj. sprovodi programe akademske, profesionalne i kulturne razmene za državljane Avganistana, Afrike, Evroazije, Bliskog istoka, južne Azije i jugoistočne Evrope.

Mnoge druge privatne, neprofitne organizacije iz SAD imaju ulogu u podršci programu FLEX. Vlada SAD od ovih organizacija traži da smeštaju učesnike FLEX programa u američke porodice i da im pružaju potrebnu podršku tokom programa.
 

Gde mogu da dobijem više informacija?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za učenike iz Srbije:
belgrade@americancouncilssee.org
tel: +381 11 32 45 905
Facebook: FLEX Serbia
Website: www.ac-see.org
Radno vreme:
ponedeljak- petak
10-17h

Za učenike iz Crne Gore:
podgorica@americancouncilssee.org
tel: +382 67 562 121
Facebook: FLEX Montenegro
Website: www.ac-see.org

http://ac-see.org/new/flexbrochure/