Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Vlcsnap 2017 06 26 09h12m06s436


Međunarodni akademski centar počinje sa redovnim programom kontinuiranog poboljšanja akademskog engleskog jezika za srednjoškolce koji planiraju dalje obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj programa je omogućavanje instrukcija i vežbanja kojim se osigurava govorna i pisana komunikacija na engleskom jeziku, ali istovremeno podiže nivo spremnosti za korišćenje jezika na višem nivou koji je potreban za polaganje prijemnih ispita za upis na koledže i univerzitete u Americi. Tokom programa polaznici će usavršavati znanja potrebna za razumevanje zadataka i pitanja na testovima TOEFL, SAT i ACT, potrebnim za upis daljeg obrazovanja.

Tokom kontinuiranog procesa pripreme, kojem se polaznici mogu priključiti u svakom terminu, dobijaju se vežbanja za rad na časovima i kod kuće i eventualni dodatni materijal u slučajevima kada predavači procene da je to potrebno. Materijal uključuje literaturu koju koriste srednjoškolci koji se pripremaju za upis na studije u Americi i koja je drugačija od regularnih programa pripreme za usavršavanje znanja engleskog jezika. Upotreba knjiga i drugih materijala za vežbanje od koristi je za podizanje nivoa znanja jezika potrebnog za polaganje TOEFL-a i tokom procesa pripreme za akademski engleski jezik pratiće se napredak po oblastima (čitanje, slušanje, govor, pisanje) i predavači će posebnu pažnju posvetiti rešavanju problema koji se mogu pojaviti tokom vežbanja. 

Program obuhvata rad sa više predavača koji će sa budućim studentima raditi na razvoju svih jezičkih veština potrebnih za polaganje ispita i za dalje akademsko obrazovanje u Americi i na drugim lokacijama u inostranstvu.

Časovi se održavaju subotom, u trajanju od po dva sata. Mesečna cena za četiri termina subotom iznosi 6,000 dinara i uključuje materijal za rad. Pozajmice određene jezičke literature su moguće i posebno se dogovaraju. Polaznicima kontinuiranog kursa akademskog engleskog biće ponuđeni i posebni popusti na cene simulacija testova, kao i na pripreme za pojedine standardizovane testove. 

Pitanja o programu pripreme za akademski engleski jezik pošaljite nam na office@iacbg.org ili nas nazovite tokom radnog vremena na 011/334 9639 ili 011/334 9638. Prijava za pripremu može se obaviti online na našem sajtu - https://goo.gl/forms/8ndGsYSh84EIGKcu1 - ili pozivom tokom radnog vremena. Pre početka priprema neophodno je uraditi besplatni probni test engleskog jezika kako bi se stekao uvid u nivo komunikacije i poznavanja jezika. Probni test traje 90 minuta, a ako ste već polagali neki od testova engleskog jezika, javite nam detalje kako bi predavači mogli da procene da li je vaš test merodavan za procenu.