Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Pexels photo 289740


Redovna registracija za oktobarski SAT je završena prošle nedelje i kandidatima za test koji nisu uspeli da se u tom roku prijave ostaje mogućnost registrovanja na listu čekanja. Ova lista je napravljena tako da registrovanim kandidatima olakša proces testiranja kada se otvori mogućnost polaganja na odabranoj lokaciji.

Kako izgleda lista čekanja?

Nakon isteka roka za prijavu, preko svog naloga na www.collegeboard.org birate registraciju za Waitlist - listu čekanja i birate jednu lokaciju na kojoj želite da se testirate. Procedura je kompletno ista kao za redovnu registraciju, što znači da bi trebalo da popunite odgovarajući upitnik, prikačite fotografiju i upotrebite kreditnu ili debitnu karticu za registraciju.

Sa kartice će vam biti uzet samo jedan dolar na ime rezervacije termina. Ako se ne budete testirali tog dana, novac će vam biti vraćen. Ako uspete da uđete na test, biće vam skinuta odgovarajuća suma za testiranje na listi čekanja koju određuje College Board.

Registracija za listu čekanja otvorena je od trenutka isteka redovne registracije do pet dana pre polaganja. Birate samo jedno mesto za polaganje.

Određivanje ko će popuniti prazna ili drugačije dostupna mesta na dan testiranja određuje se na osnovu redosleda dolaska. Kada na test uđu svi redovno registrovani kandidati, prazna mesta ili dodatno uneta mesta će biti data kandidatima sa liste čekanja po tome ko je prvi došao na lokaciju.

Potrebno je poneti odštampan Admission Ticket i važeći lični dokument. Promena vrste testa na licu mesta nije moguća, već može da se radi samo onaj test koji je naveden tokom registracije na listu čekanja.

Više detalja dostupno je na stranici https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/special-circumstances/waitlist .

Naredni SAT General test održava se 1. decembra 2018. godine. Rok za prijavu ovog testa je 2. novembar 2018.