Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Visasistem


Mnogi budući studenti u Sjedinjenim Državama, ali i potencijalni turisti, ovih dana se prijavljuju za razgovor za dobijanje američke vize. Bez obzira da li se prijavljujete za studentsku, posetilačku ili neku drugu neimigrantsku vizu, proces je isti i ukratko ćemo vam ga objasniti. Ako tokom procesa naletite na problem koji ne možete da rešite, kontaktirajte nas. 

Na sajtu Američke ambasade u Beogradu dostupan vam je link sistema za zakazivanje razgovora za vize. Možete mu pristupiti na stranici https://ais.usvisa-info.com/sr-RS/niv . Odatle počinjete sa procedurom, tu plaćate i zakazujete razgovor u Ambasadi. 

Ako niste popunili DS-160 obrazac, to morate prvo da učinite. Na stranici https://ceac.state.gov/genniv/ popunjavate sve važne podatke koji se odnose na vas, nameru putovanja u SAD i druge važne informacije. Biće vam potrebna fotografija u digitalnom formatu, trenutni i stari pasoši pošto će od vas biti zatraženo da unesete putovanja u SAD i na druge lokacije u proteklih pet godina, kao i eventualne brojeve starih američkih viza. 

U ovom dokumentu se neki podaci ne mogu odnositi na vas i u tom slučaju ta polja ostavite prazna. Ako samo idete u školu i ne radite nigde, polja o zaposlenju ne popunjavate. Pred vama je i unošenje podataka o roditeljima, dosadašnjem školovanju, lokaciji na kojoj ćete boraviti u Americi i druge informacije. Odgovorite na sva pitanja iskreno i bez izmišljanja podataka. 

DS-160 se može automatski isključiti nakon 20 minuta ako niste aktivni na stranici. U tom slučaju iskoristite "application ID" koji vam je dat na početku prijavljivanja, lozinku koju ste napravili i prvih pet slova prezimena. Ako sistem uporno ne prihvata unošenje tih podataka, isključite Internet čitač i ponovo ga uključite i potom sa glavne stranice idite na "retrieve an application". 

Kada završite popunjavanje ovog formulara, odštampajte stranicu sa potvrdom i pošaljite je sebi na e-mail. 

Nakon ovog dela procesa, vratite se na stranicu za zakazivanje razgovora. Idite na opciju 1 ako ste prvi put na sajtu, otvorite nalog i počnite proceduru. Kada završite ovaj deo popunjavanja formulara, pred vama je plaćanje troškova koje možete završiti online, koristeći neku od debitnih ili kreditnih kartica, a možete i preuzeti podatke za plaćanje u banci. Ova druga opcija je sporija, jer će vam zakazivanje razgovora nakon uplate biti omogućeno tek nakon par dana. 

Posle plaćanja zakazujete dan i termin razgovora u Ambasadi. 

Dokumenta koja bi trebalo da ponesete sa sobom zavise od vrste vize za koju se prijavljujete. Za studentsku vizu ponesite I-20, potvrdu o plaćenoj SEVIS taksi koju dobijate na stranici www.fmjfee.com, dokaz o posedovanju sredstava za studiranje ako plaćate studije, kopiju dokumenta koji ste dobili nakon popunjavanja DS-160, fotografiju 5x5 cm i druga dokumenta kojima dokazujete nameru da studirate u Americi. Za turističku vizu se traže dokazi o školovanju ili zaposlenju, kopija DS-160, dokazi o posedovanju sredstava u banci i eventualnom posedovanju nekretnina čime praktično dokazujete nameru da se vratite u domovinu nakon turističkog boravka. Na stranicama online sistema za zakazivanje viza imaćete precizniju sliku o tome šta se sve traži od dokumenata tokom razgovora.