Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Sit


Redovna registracija za oktobarski SAT je završena početkom septembra, ali još uvek postoji šansa da se pojavite na testu ako se niste prijavili do sada. Lista čekanja je način registracije koji funkcioniše nakon isteka redovne prijave i traje do pet dana pred polaganje. 

Za listu čekanja prijavljujete se isključivo online preko vašeg naloga na zvaničnoj stranici ispita www.collegeboard.org. Tokom registracije birate samo jednu lokaciju na kojoj ćete se pojaviti na dan ispita i umesto plaćanja kompletne cene ispita i naknade za listu čekanja sa vaše kartice će biti skinut samo jedan dolar na ime rezervacije polaganja. Ako se testirate, nakon polaganja će vam sa kartice biti naplaćena puna cifra testa, ali ako ne uspete da uđete na ispit, suma rezervacije će biti vraćena. 

Sa odštampanim Admission Ticketom, ličnim dokumentom i ostalim potrebnim stvarima za polaganje pojavićete se na mestu za polaganje ujutro. Lista čekanja formira se među samim kandidatima, što znači da administratori testa ne mogu samoinicijativno da odlučuju ko će prvi ući na slobodna mesta ili da će imati odgovornost uređivanja liste. 

Nakon prijema redovno registrovanih kandidata za test, kandidati sa liste čekanja će biti primljeni na sva dostupna slobodna mesta u učionicama u kojima se test obavlja. Prijem tih kandidata zavisi od slobodnih mesta i od dostupnog materijala. Odluke administratora o prijemu sa liste čekanja su konačne. Administratori ispita ne mogu potvrditi da ćete biti primljeni na test, pošto će se to znati na licu mesta, na dan testiranja. 

Ograničenja i drugi detalji prijema kandidata sa liste čekanja mogu se videti na zvaničnim stranicama ispita - https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/special-circumstances/waitlist .