Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Sharp


Na lokacijama širom sveta u subotu, 2. decembra organizuje se polaganje SAT, testa potrebnog za upis osnovnih studija na koledžima i univerzitetima širom Amerike i u mnogim zemljama u svetu. Ako ste se prijavili za ovaj test, vreme je da još jednom proverite da li je sve spremno za dan testiranja.

Prijavite se na svoj nalog na sajtu www.collegeboard.org i proverite još jednom da li su svi podaci o vama i o danu testiranja odgovarajući. Ako do sada niste to uradili, odštampajte Admission Ticket, pošto bez njega neće biti moguće testiranje.

Pripremite odgovarajući dokument sa fotografijom koji ćete doneti na dan testiranja. U obzir dolaze lična karta, pasoš ili vozačka dozvola, a postoji mogućnost i korišćenja đačke knjižice overene od strane same škole - više detalja pogledajte na ovoj stranici (https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/id-requirements) .

Osim dokaza o testiranju (Admission Ticket) i ličnog dokumenta, ponesite i HB obične olovke (Number 2), gumice i zarezač, odgovarajući digitron (pogledajte detalje o dozvoljenim i nedozvoljenim uređajima ovde - https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/calculator-policy ).

Nije obavezno poneti, a bilo bi dobro za vas, da ponesete ranac za lične stvari, vodu i hranu koju ćete konzumirati tokom pauze, baterije za digitron.

Nikako ne bi trebalo da ponesete uređaje za snimanje zvuka i slike, reprodukciju muzike, alarme i dodatne satove, kompjutere bilo koje vrste, lenjire i kompase, hemijske olovke, markere, rečnike i knjige, kao i papire za beleške.

Svaka učionica mora da ima sat po kojem se administratori testa rukovode tokom merenja vremena, kao i tablu na kojoj je istaknut početak i kraj sekcije, odnosno dela testa.

Od kandidata će se tražiti da isključe sve elektronske uređaje i da im ne pristupaju tokom celog testa i svako kršenje ovog pravila povlačiće pisanje izveštaja CollegeBoard-u. Pristupanje telefonima, razgovor, slanje poruka ili fotografisanje dovode do poništavanja izveštaja i mogućih kasnijih posledica u registraciji i polaganju testa.

Kandidati se na lokaciji za testiranje moraju prijaviti pre 8:00 na dan testiranja. Savetuje se dolazak do 7:30 kako bi bilo dovoljno vremena za obrađivanje podataka i smeštaj u odgovarajuću učionicu. Kandidati koji kasne na test ne mogu da počnu rad kada grupa u učionici počne rad.

Svi oni koji su na listi čekanja za test ulaze nakon 8:00 ako u određenoj učionici ima slobodnih mesta i materijala za testiranje. Lista ulaska kandidata sa liste čekanja zavisi od vremena dolaska - oni koji su došli prvi imaju pravo prednosti u odnosu na kasnije pristigle kandidate sa liste čekanja.

Na licu mesta je moguća promena vrste testiranja ako postoje slobodna mesta u učionicama i materijal. Plaćanje za promene i za listu čekanja ne obavlja se u centrima za testiranje, već kasnije u komunikaciji sa College Board-om.

Detaljnije informacije o tome šta vas čeka na dan testiranja pogledajte na stranici https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/test-day-checklist . Ako imate pitanja o proceduri, prosledite nam ih na office@iacbg.org.