Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Pexels photo 289737


Jesenja serija besplatnih grupnih savetovanja za postdiplomske studije počinje u oktobru. Zainteresovani kandidati za master i doktorske studije saznaće više o procesu pretraživanja i upisa studija, testovima potrebnim za upis, strategiji izbora između više institucija i finansiranju obrazovanja. 
 
Savetovanja se organizuju subotom u kancelariji Centra u Beogradu. Jezik prezentacija je engleski. 
 
Prijavite se za savetovanja za koja ste zainteresovani prateći link u opisu. Za detaljnija pitanja o samim savetovanjima pošaljite nam e-mail na office@iacbg.org. Na terminima savetovanja moguće je postaviti sva pitanja na koja vam je potreban odgovor.

GS1: Proces pronalaženja opcija i upisa studija u Americi 

Savetovanje pokriva objašnjenja o američkom obrazovnom sistemu i koristi za domaće studente i nudi odgovore na pitanja o procesu prijavljivanja. 

Datum: 14. oktobar 2017. - 12:00

Prijava: https://goo.gl/forms/8hXT6gU83rwb12j12

GS2: Strategije za polaganje standardizovanih testova 

Ovo savetovanje je namenjeno budućim postdiplomcima u Americi, sa fokusom na GRE i GMAT. Na savetovanju će biti reči o tome kako se testovi koriste u procesu prijema na studije i šta bi kandidati trebalo da rade da steknu veštine koje će im biti od koristi za uspeh na testovima. Savetovanje ne obuhvata TOEFL.

Datum: 21. oktobar 2017. - 12:00 

Prijava: https://goo.gl/forms/Tjg4Jgi93mm9w3SA3

GS3: Strateški izbor obrazovnih institucija 

Pohađanje postdiplomskih studija je odluka koja menja život. Izbor najboljeg mogućeg programa utiče ne samo na prijem na instituciju obrazovanja, već i na buduću karijeru. Ovo savetovanje istražuje različite faktore koji bi trebalo da budu uzeti u obzir kada se programi biraju.

Datum: 28. oktobar 2017. - 11:00

Prijava: https://goo.gl/forms/18CYPnXlXlmdUJou2

GS4: Finansiranje postdiplomskih studija

Savetovanje predstavlja elemente strateškog finansijskog planiranja za postdiplomske studije. Široki rang finansijskih mogućnosti će biti razmatran, kao i prednosti i mane tih mogućnosti, za studente iz Srbije koji nameravaju da pronađu i završe studije na sledećem nivou u inostranstvu.

Datum: 4. novembar 2017. - 12:00

Prijava: https://goo.gl/forms/Qk54Rf2Z6mtYD1zm2