Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Testiranje iacbg studyusa


Kandidati za polaganje TOEFL-a od danas imaju novu opciju ugrađenu u test - mogućnost da vide nezvanične rezultate sa sekcija čitanja i slušanja. Na kraju testa, pred odlučivanje o prihvatanju rezultata, broj bodova na te dve sekcije će biti objavljen na ekranu. 

Osim ove nove mogućnosti, organizacija ETS kao vlasnik testa uvela je nedavno i druge novine kod polaganja. 

  • Registracija za test je sada moguća do dva dana pred polaganje, umesto dosadašnja četiri dana. 
  • Rezultati sa polaganja objavljuju se na profilu kandidata za šest dana umesto ranijih deset. 
  • Registracija, plaćanje i uvid u profil moguć je i preko aplikacije za mobilne telefone. 
  • Ponovljeno testiranje moguće je tri dana nakon prethodnog polaganja umesto dosadašnjih dvanaest dana. 
  • Test se u određenim terminima tokom godine može polagati i u popodnevnim terminima. 
  • Najbolji rezultati sa više različitih polaganja se mogu kombinovati u jedan novi "super rezultat", koji se može slati institucijama. 
  • Test je skraćen prošle godine na samo tri sata, bez gubitka u formatu. 

Više detalja o promenama na TOEFL-u možete videti na zvaničnoj stranici testa - https://www.ets.org/toefl/better_test_experience .