Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Studiranjeuamerici


Ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu trenutno procesuira sledeće neuseljeničke i useljeničke vize: useljeničke vize kategorija IR1/CR1, IR2/CR2, neuseljeničke vize kategorija F (student), M i J (lekari, državni posetioci, međunarodni posetioci, profesori, istraživači, kratkoročni stipendisti, specijalisti, kategorije srednjoškolaca ili studenata univerziteta koji ispunjavaju uslove za izuzeće od predsedničkih Uredaba u vezi sa COVID-19) kao i kategorije neuseljeničkih viza E, I, O, P i C1/D. 

Podnosioci zahteva za neuseljeničke vize kategorija H1B, H2B, H4 i nekih J kategorija koje su obuhvaćene predsedničkom Uredbom 10052 mogu da podnesu zahtev za razgovor samo ako veruju da se kvalifikuju za neko od izuzeća navedenih u Uredbi. Molimo vas da proučite dobro Uredbu 10052, a naročito navedena izuzeća.  

Ukoliko ste imali useljeničku vizu koja je bila validna na dan 23. aprila 2020. i niste bili u mogućnosti da otputujete, možda će vasa viza moći da se reizda. Pošaljite nam preko imejla belgradeiv@state.gov sledeće podatke: puna imena podnosilaca zahteva za vizu, puno ime osobe koja je podnela peticiju, broj predmeta (BLGxxxxxxxx) i mi ćemo pogledati vaš predmet.

Iako Američka ambasada u Beogradu ima za cilj da predmete procesuira što je pre moguće, verovatno će biti produženo vreme čekanja za zakazivanje zbog velikog broja već predatih zahteva. Trenutno nismo u mogućnosti da odredimo tačan datum kada ćemo početi da pružamo konzularne usluge u punom obimu na nivou pre COVID-19.

Naglašavamo da je zakazivanje intervjua za vizu čija je svrha turističko ili poslovno putovanje (B1/B2) i dalje suspendovano. Ako imate neodložno putovanje i morate hitno da putujete, molimo vas da sledite uputstva na stranici Official U.S. Department of State Visa Appointment Service i da zatražite hitan sastanak. Zahtevi za izdavanje viza po hitnom postupku uzimaće se u obzir samo ako su podneti preko ovog sistema.

Kada novi termini za turističke vize budu dostupni, oni će se pojaviti na kalendaru za zakazivanje na stranici Official U.S. Department of State Visa Appointment Service (https://ais.usvisa-info.com).

Podnosioce zahteva za turističke vize čiji predmeti budu spremni za zakazivanje direktno će kontaktirati Nacionalni vizni centar (NVC) i Odeljenje za useljeničke vize konzulata SAD u Beogradu, u zavisnosti gde se predmet trenutno nalazi.

Pregledajte naša često postavljana pitanja (https://bit.ly/2PcwF5v) za najnovije informacije o putovanju u Sjedinjene Države i viznim uslugama u Srbiji. Takođe, molimo vas da posetite internet stranicu Visa Services and Restrictions na kojoj se nalaze detaljne informacije u vezi sa trenutnim statusom pružanja konzularnih usluga u ambasadama i konzulatima i viznim restrikcijama u vezi sa globalnom pandemijom virusa korona (COVID-19).

- Konzularno odeljenje Ambasade SAD, ažurirano 8. septembra 2020.