Zvanično mesto
za informacije
o studiranju
u SAD

Students


Najnoviji podaci o mobilnosti studenata, koje svakog novembra objavljuje EducationUSA, zvanična institucija za informisanje o obrazovanju međunarodnih studenata u Sjedinjenim Američkim Državama, pokazuju da se u 2019. godini povećao broj studenata iz Srbije. Trenutni broj studenata na svim nivoima obrazovanja je 1,098, što je za 1,8 % više od prošlogodišnje cifre od 1,079 i predstavlja najveći broj za poslednjih šest godina. 

Istovremeno sa ovim brojem, povećao se i broj američkih studenata koji borave na akademskim razmenama ili se obrazuju na našim institucijama - sada ih ima 150, za 29.3 odsto više od prethodne godine. 

Američke savezne države sa najviše naših studenata su Njujork, Kalifornija, Masačusets, Florida i Ilinoi. 

U poređenju sa prethodnom godinom, za 1.7% smanjen je broj studenata na osnovnim studijama, dok se povećao broj postdiplomaca za 2.4%. Broj studenata koji koriste praksu nakon studija prati trendove u Americi i povećan je i među našim studentima - ima ih 14.3% više u odnosu na 2018. godinu. 

Poslednji zvanični podaci o izdatim vizama odnose se na 2018. godinu i tu je primetan pad broja izdatih F viza (-4.41%) i pad broja izdatih J viza (-35.80%). 

Međunarodni akademski centar ima za cilj da statistiku poboljša u našu korist i nadamo se da ćete i vi biti uskoro deo ovih brojki. Za sva pitanja o studiranju u Americi javite nam se telefonom (011/3349639) ili pošaljite e-mail na office@iacbg.org